درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی رایما

درخواست نمایندگی

با توجه به گستردگی جغرافیایی مشتریان نرم افزار فروشگاهی رایما، گروه رایما اقدام به جذب نماینده یا عامل فروش در سراسر کشور نموده است. بدینوسیله از تمامی علاقه‌مندان به حوزه بازاریابی و فروش نرم افزار فروشگاهی دعوت به عمل می‌آید با تکمیل و ارسال فرم زیر از تمامی امکانات و شرایط ویژه فروش رایما بهره‌مند گردند.

فرآیند اخذ نمایندگی

 

جذب نمایندگی

 

 

درخواست نمایندگی

آدرس محل کار